ĐẶT HÀNG

Đơn đặt hàng có thể được đặt trên Trang web này và được thanh toán bằng tất cả các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế phổ biến.

Các khoản thanh toán sẽ được thu bằng SGD và tỷ giá hối đoái có thể dao động nếu đơn vị tiền tệ của thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn không phải là SGD.

Thông tin thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của chúng tôi được lấy bởi nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán, Shopify. DREAMIIE không giữ dữ liệu thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của bạn.

Tất cả các đơn đặt hàng được thu thập thủ công dựa trên tính khả dụng của sản phẩm. Vì vậy, đơn đặt hàng chỉ được xác nhận là cuối cùng sau khi bạn nhận được email hoặc tin nhắn từ DREAMIIE cho biết rằng chúng tôi đã chấp nhận đơn đặt hàng.

Bạn được khuyến khích liên hệ với chúng tôi qua Messenger để kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn sau khi bạn đặt hàng

Hầu hết các đơn đặt hàng được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi chấp nhận. Sau đó, chúng sẽ được vận chuyển ra khỏi Singapore.