Trả hàng

Chúng tôi không thể chấp nhận trả lại hàng do ‘thay đổi quyết định’. Các mặt hàng không sử dụng bị lỗi có thể được trả lại tối đa hai tuần sau khi nhận được hàng. Cuối cùng, tùy thuộc vào quyết định của DREAMIIE để quyết định tính hợp pháp của lỗi. Nếu có bất kỳ vấn đề nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trao đổi

Việc trao đổi sẽ chỉ được chấp nhận nếu DREAMIIE coi một mặt hàng là bị lỗi.

Vận chuyển trở lại

Để trả lại sản phẩm của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email contact@dreamiie.com hoặc Messenger để được chúng tôi chấp thuận trước khi giao hàng cho chúng tôi. Khi bạn nhận được xác nhận, bạn cần gửi sản phẩm đến địa chỉ sau:

Lavender, Singapore